TÌM KIẾM GO
Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty
Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty
Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty Dieu Le Cong Ty
Dieu Le Cong Ty

Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hồng Hà Bình Dương (Bản Dự Thảo)


Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản pháp quy dưới luật hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào bản Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Hồng Hà Bình Dương năm 2006.

Chúng tôi những cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần HỒNG HÀ BÌNH DƯƠNG ngày….tháng….năm….., đã nhất trí thông qua toàn văn bản Điều lệ sửa đổi này và cùng cam kết thực hiện những quy định trong  bản điều lệ này.

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
ĐỘI NGŨ & TRANG THIẾT BỊ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÀNH TỰU
NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU
Đang online : 6
Lượt truy cập: 35629
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HỒNG HÀ - HONG HA BETON JSC
Địa chỉ: Lô 84, Đường số 5, KCN Sóng Thần, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3737607 - 0650.3737608 - 0650.3737609 - 0937 771 771 - Hotline : 0937 881 881 - Fax: 0650.3742409 - Email: hongha@honghabeton.com
Copyright © 2015 HONG HA. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN.COM